Transfer domeny

Twoja unikatowa nazwa w sieci

Transfer domeny jest to czynność polegająca na zmianie dotychczasowego Rejestratora czyli firmy odpowiadającej za obsługę techniczną i finansową Państwa domeny. Czynność tą można wykonać za pomocą kodu autoryzującego domenę tzw. authinfo, który jest unikalny dla każej domeny.